do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co nowego w obszarze gospodarki odpadami

Kwestie dotyczące zagospodarowania odpadów były głównym tematem spotkania z udziałem Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z przedstawicielkami samorządów z województw wielkopolskiego i lubuskiego. W trakcie spotkania wiceminister Sławomir Mazurek przedstawił najważniejsze działania, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w zakresie gospodarki odpadami oraz te, nad którymi obecnie trwają prace.

Wiceminister Mazurek przypomniał, że 1 lipca 2017 r. został wprowadzony jednolity system segregacji odpadów komunalnych. Jak zaznaczył, uwzględniał on postulaty samorządów, m.in. w zakresie wprowadzenia okresu przejściowego potrzebnego na wygaszanie dotychczas obowiązujących umów. Obecnie oczekiwane jest pełne wprowadzenie systemu  we wszystkich gminach w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście unijnych wymagań, zgodnie z którymi Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 4 frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  W 2016 r. poziom ten w Polsce wyniósł tylko 28 proc.

Wiceminister podkreślił również, że innym, dużym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).

„Ogromne znaczenie ma takie gospodarowanie odpadami, aby możliwe było pozyskanie z nich dobrej jakości surowców wtórnych, które będą odpowiednie do zastosowania w dalszych procesach produkcyjnych. Fundamentalną rolę odrywa tu selektywne zbieranie odpadów już od poziomu mieszkańców” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

„GOZ należy postrzegać jako szansę rozwoju dla miast, ale i terenów niezurbanizowanych – gmin wiejskich czy też miejsko-wiejskich posiadających ogromny potencjał do sprawnego wdrożenia tej idei” – dodał.

O odpadach komunalnych

W trakcie spotkania wiceminister poinformował, że trwają prace wewnątrzresortowe nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak zaznaczył, wśród zidentyfikowanych problemów znalazły się m.in. kwestie ograniczonego nadzoru gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Dlatego dyskutowane będą kwestie rozłącznego ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analizie poddane zostanie również ryczałtowe rozliczanie firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców.

W trakcie spotkania wiceminister Mazurek podkreślił również, że ważnym wyznawaniem będzie wdrożenie tzw. pakietu odpadowego do polskiego prawa. Wyznacza on m.in. nowe cele w zakresie recyklingu i redukcji składowania odpadów w perspektywie do roku 2035.

Kontrola odpadów

Wiceminister Mazurek poinformował o prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska pracach nad wprowadzeniem zmian w ustawie o odpadach, które mają na celu ograniczenie nielegalnego składowania/magazynowania odpadów na terenie kraju. Rozważane jest m.in. wprowadzenie gwarancji finansowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Analizowana jest też możliwość zmiany, która ułatwi prowadzenie przez Inspekcje Ochrony Środowiska kontroli bez wcześniejszego, siedmiodniowego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK