do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

ZUS ZSWA do 3 kwietnia

Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2017 r. W tym roku termin na złożenie tego dokumentu upływa 3 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia/korekty danych ZUS ZSWA przesyła do ZUS płatnik składek, który w ramach stosunku pracy zatrudnia osoby:

  • w szczególnych warunkach lub
  • wykonujące prace o szczególnym charakterze,

za które miał w danym roku obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały wymienione wart. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. W formularzu ZUS ZSWA płatnik przekazuje do ZUS dane w zakresie:

  • rodzaju wykonywanej przez ubezpieczonego pracy "szczególnej",
  • wymiaru czasu pracy,
  • okresów, w których praca "szczególna" była wykonywana w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja.

Warto przypomnieć, że na pracodawcach zatrudniających osoby przy pracach "szczególnych" ciążą także inne, dodatkowe obowiązki, jak m.in.:

  • prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących tego rodzaju prace,
  • comiesięczne opłacanie za nich składki na FEP, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składki na FEP obligatoryjnie opłacają pracodawcy za ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i obecnie są zatrudnieni przy pracach "szczególnych".

Zasadniczo płatnik powinien przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W 2018 r. 31 marca przypada w sobotę, a po niej następują 2 dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i poniedziałek wielkanocny). Dlatego na złożenie formularza w 2018 r. płatnicy mają czas do 3 kwietnia - jest to pierwszy po ustawowym terminie dzień roboczy i zarazem ostatni dzień, w którym przesłanie do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2017 r. będzie dokonane terminowo.

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK