do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.02.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Bez obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

W określonych sytuacjach podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek sporządzania tzw. dokumentacji podatkowej. Dotyczy ona transakcji między podmiotami powiązanymi, którymi są także spółki komunalne i gminy będące ich udziałowcami. Choć wydaje się, że przepisy w obecnie obowiązującym brzmieniu nie powinny pozostawiać wątpliwości co do tego, jak powinny one rozliczać tego rodzaju transakcje, wciąż wydawane są kolejne interpretacje indywidualne dotyczące tej tematyki.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 11 ust. 4 updop, do grona podmiotów powiązanych nie zalicza się już Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) lub ich związków. W praktyce mogło się jednak zdarzyć, że w trakcie 2017 r. spółki komunalne i gminy dokonywały transakcji, które skutkowały obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej i to głównie na tym tle powstawały wątpliwości dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 11 ust. 4 updop w nowym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., a tym samym gminy i „ich” spółki mają możliwość zastosowania tego przepisu wstecz, co pozwoliło uporządkować i kwestie transakcji dokonywanych w 2017 r. Nie ma już wątpliwości – w odniesieniu do nich nie trzeba sporządzać dokumentacji podatkowej.

Oprac. Sławomir Liżewski

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK