do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.02.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu limitowana

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Po zmianach przy ustalaniu liczby wydawanych zezwoleń rada ma uwzględniać wszystkie punkty sprzedające napoje alkoholowe, także te o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 4,5%. Nowe przepisy mogą się przełożyć na zmniejszenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydawanych przez gminy. Dotychczasowe uchwały rad gmin określające maksymalną liczbę zezwoleń zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie nowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli nie dłużej niż do 9 września 2018 r.).

Zezwolenia wydane przed 9 marca 2018 r. (czyli przed dniem wejścia w życie nowelizacji), zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 310

Oprac. Ewa Sławińska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK