do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.02.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

W jakiej formie ZUS IMIR

Płatnicy składek – m.in. pracodawcy, zleceniodawcy – mają obowiązek do 28 lutego 2018 r. przekazać swoim zatrudnionym roczną informację o rozliczonych za nich składkach i wypłaconych świadczeniach. Forma przekazania rocznej informacji ZUS IMIR zależy od wyboru płatnika.

Formularz ZUS IMIR może być przekazany w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego. To zdecydowanie najtańsza forma, która zmniejsza czasochłonność oraz koszty związane z wydrukiem dokumentów. Warunkiem doręczenia informacji w formie elektronicznej jest zgoda ubezpieczonego na ten rodzaj komunikacji.

Płatnicy, którzy nie mają możliwości dostarczenia rocznych RMUA w postaci elektronicznej, mogą sporządzić te informacje bezpośrednio z programu Płatnik. Taki wydruk ma jednak kilka stron tekstu, dla każdego ubezpieczonego, co znacząco zwiększa koszty i pracochłonność całej operacji. Do sporządzenia informacji rocznej dla ubezpieczonego można też skorzystać z oprogramowania kadrowo-płacowego, użytkowanego przez płatnika składek. Inną możliwość daje program ePłatnik, udostępniany przez ZUS bezpłatnie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Informacje roczne (także miesięczne) dla osoby ubezpieczonej są generowane w aplikacji ePłatnik na podstawie wysłanych przez płatnika raportów imiennych. Służy w tym celu kreator Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej. W ePłatniku nie ma możliwości "ręcznego" utworzenia informacji - dzięki temu ryzyko pomyłek przy przenoszeniu danych zostaje praktycznie wyeliminowane - kreator informacji zamieści w niej tylko aktualne dane, które faktycznie zostały przez płatnika przesłane do ZUS.

Sporządzając roczną informację można też skorzystać z gotowego formularza "Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej", stanowiącego załącznik nr 16b do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Wykorzystanie tego formularza nie jest jednak obligatoryjne, pod warunkiem, że informacja będzie spełniała wymagania określone w art. 41 ust. 8 ustawy systemowej.

Oprac. Joanna Stolarska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK