do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.02.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Własność lokali: zaświadczenie wyda starosta

Pod obrady sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Ma on usunąć lukę prawną związaną z wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do wyodrębnienia lokalu m.in. w domu jednorodzinnym.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości dodała do art. 2 nowy ust. 1a w następującym brzmieniu: „Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne”.

Jednocześnie jej przepisy nie wskazały jaki organ administracji ma stwierdzać, i w jakiej formie, że warunki wskazane w art. 2 ust. 1a są spełnione.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o własności lokali (druk sejmowy nr 2224) lukę tą usuwa w ten sposób, że organem właściwym czyni starostę, który spełnienie warunków z art. 2 ust. 1a będzie potwierdzał wydając zaświadczenie. Jest to rozwiązanie logiczne – argumentują projektodawcy – również dlatego, że to starosta stwierdza – wydając zaświadczenie – że lokal, który ma zostać wyodrębniony jest samodzielnym lokalem mieszkalnym (art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali). Zgodnie z tym przepisem „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych”.

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK