do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 16.01.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kto nie będzie musiał wysyłać JPK_MAG

Wymogi, jakie stawia moduł JPK_MAG nie są możliwe do spełnienia przez jednostki, które prowadząc ewidencję zapasów, korzystają z uproszczenia zawartego w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Jednostki te nie będą zobowiązane zatem do ich przekazywania na żądanie organu podatkowego.

Narzędzie nazywane Jednolitym Plikiem Kontrolnym składa się z dwóch członów. Pierwszym z nich jest JPK_VAT, czyli ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – którą mają obowiązek składać od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT. Drugi człon – składany od 1 lipca 2018 r. na żądanie organów podatkowych przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w formie elektronicznej to:

  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_WB – wyciąg bankowy
  • JPK_MAG – magazyn
  • VAT – JPK_FA – faktury
  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

Wszystkie struktury modułów JPK (w tym i JPK_MAG) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Struktura modułu JPK_MAG zakłada, że zapasy są objęte bieżącą ewidencją ilościowo-wartościową, przy czym podstawą tak prowadzonej ewidencji są znormalizowane dokumenty magazynowe (Pz, Wz, Rw, Mm). Wymóg dostarczenia danych wskazanych w strukturze modułu JPK_MAG spełnia jedynie prowadzenie gospodarki zapasami określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. prowadzenie przez daną jednostkę ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów. Tymczasem ustawa o rachunkowości pozwala oprócz wymienionego sposobu prowadzenia gospodarki zapasami stosować również (art. 17 ust. 2 pkt 2–4):

  • ewidencję ilościową obrotów i stanów poszczególnych składników zapasów,
  • ewidencję wartościową obrotów i stanów poszczególnych składników zapasów,
  • odpisywanie w koszty poszczególnych składników zapasów bezpośrednio w momencie ich zakupu.

Wymienione trzy inne sposoby ewidencjonowania zapasów (dozwolone przez obowiązujące przepisy prawne) nie dostarczają informacji, które są wymagane modułem JPK_MAG. Tym samym organy podatkowe nie mają podstaw prawnych, by żądać przesłania modułu JPK_MAG od jednostek, które w ramach dozwolonych przez ustawę o rachunkowości uproszczeń prowadzą ewidencję magazynową inną niż ilościowo-wartościową.

Oprac. Paweł Muż

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK