do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 04.01.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmienił się współczynnik urlopowy

W 2018 r. współczynnik urlopowy dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy wyniesie 20,92. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do prawidłowego ustalenia ekwiwalentu urlopowego niezbędny jest tzw. współczynnik urlopowy służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Jest on ustalany odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje się go przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Jak ustalić współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

Dopuszczalne są dwie metody ustalania współczynnika urlopowego. Pierwsza z nich, korzystniejsza dla pracodawcy, uwzględnia wyłącznie dni świąteczne przypadające w innym dniu niż niedziela. Współczynnik urlopowy obliczony tą metodą wynosi 20,92.

Druga metoda, korzystna dla pracownika, uwzględnia dni świąteczne przypadające we wszystkich dniach tygodnia. Współczynnik urlopowy obliczony tą metodą wynosi 20,58.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika ustaloną dla zatrudnionych na cały etat obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK