do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.12.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

TRZYNASTKI 2017/2018

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej za efektywnie przepracowany rok u danego pracodawcy. Pracownik, który nie przepracował całego roku, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, jeżeli ten okres wynosi co najmniej 6 miesięcy. Trzynastka powinna zostać naliczona do końca roku, za który przysługuje, a wypłacona najpóźniej do końca marca roku następnego.

Ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nieodmiennie wywołuje wątpliwości ze względu na różnorodność warunków, od spełnienia których przysługuje (bądź nie) prawo do trzynastki. Do najczęstszych problemów związanych z naliczaniem trzynastek należą niewątpliwie kwestie:
 

  • prawidłowego ustalenia okresu pracy uprawniającego do otrzymania proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego,
  • składników wynagrodzenia pracownika, które należy uwzględnić przy obliczaniu trzynastki,
  • zaliczenia okresów wykorzystywanych przez pracownika na różnego rodzaju urlopy oraz dni wolne, a także okresów przebywania na zwolnieniach od pracy,


Temat na czasie "TRZYNASTKI 2017/2018" to zbiór aktualnych opracowań i odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące zarówno naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak również jego wypłaty i rozliczenia.


W ramach Tematu na czasie polecamy:

Na jakich zasadach przyznawać trzynastki za 2017 r. >>

Ustalanie prawa pracownika do trzynastki – pytania i odpowiedzi >>

Prawo pracownika do trzynastki – pytania i odpowiedzi >>​​​​​​​

Trzynastka – pytania i odpowiedzi >>​​​​​​​

Błędy przy przyznawaniu i wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego >>​​​​​​​

Jak wliczać trzynastkę do podstawy zasiłku chorobowego – pytania i odpowiedzi >>​​​​​​​

Jak ustalić podstawę wymiaru trzynastki przy przeniesieniu służbowym pracownika >>

Czy dodatek stażowy wypłacany w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika wliczany jest do podstawy trzynastki >>​​​​​​​

Zawyżenie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego >>​​​​​​​

Czy do podstawy trzynastki można włączyć premię uznaniową >>​​​​​​​

Jak poprawnie ustalić podstawę trzynastki pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim >>​​​​​​​

Jak ustalić prawo do trzynastki w razie zwolnienia lekarskiego pracownicy w ciąży >>​​​​​​​

Jak ustalić prawo do trzynastki w przypadku długotrwałej choroby pracownika >>​​​​​​​

Jak ustalić podstawę wymiaru trzynastki przy przeniesieniu służbowym pracownika >>

W jaki sposób dokonać potrąceń z trzynastki oraz ze świadczeń z ZFŚS >>​​​​​​​

Jak ustalić podstawę trzynastki przy niepłatnej nieobecności pracownika >>​​​​​​​

Jak ustalić prawo do trzynastki pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę >>​​​​​​​

Czy trzynastka może być „zerowa” >>​​​​​​​

Jak wyliczyć trzynastkę pracownikowi, który dostaje wyrównanie do najniższego wynagrodzenia za pracę >>​​​​​​​

Wypłata i rozliczenie trzynastki – pytania i odpowiedzi >>​​​​​​​

Jak ująć w ewidencji księgowej trzynastkę wypłaconą w kwocie niższej niż naliczona >>​​​​​​​

Trzynastka w bilansie jednostki budżetowej >>​​​​​​​

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK