do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 13.12.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

ZUS IWA za 2017 r. do końca stycznia

31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie do ZUS „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA. ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS IWA. Pozostali płatnicy składek będą zobowiązani samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej ich od 1 kwietnia 2018 r.

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się od kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do marca następnego roku kalendarzowego.

Informację ZUS IWA za 2017 r. zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

● byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r.,
● w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
● byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2017 r.

W 2018 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA najpóźniej 31 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawowym terminem (art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej).

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie (elektronicznej lub papierowej), jaka obowiązuje go przy przekazywaniu dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjątkowo płatnicy składek, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z programu Płatnik.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek płatnika składek złożony w jednostce terenowej ZUS, Zakład może upoważnić płatnika składek, rozliczającego składki za więcej niż 5 osób, do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z programu Płatnik.

Płatnicy uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej przekazują informację do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej na opakowaniu powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Jeżeli płatnik zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych przekaże do ZUS informację ZUS IWA w formie papierowej, będzie to równoznaczne z niezłożeniem informacji ZUS IWA.

Oprac. Aldona Salamon

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach


Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK