do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Potrącenia z zasiłków - nowe kwoty wolne

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe kwoty wolne, które należy stosować przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków. Zmienił się też sposób ich ustalania.

Obecnie wysokość kwot wolnych nie jest już ustalana jako procent najniższego świadczenia emerytalno-rentowego, tylko do danego rodzaju potrącenia jest przypisana konkretna kwota wolna. A zatem jeśli do pracodawcy wpłynie zajęcie administracyjne bądź komornicze obejmujące wynagrodzenie i zasiłki danego pracownika, to ma on obowiązek dokonywać potrąceń osobno z wynagrodzenia za pracę i odrębnie z zasiłku. W stosunku do tych kategorii należności obowiązują odmienne zasady ściągania zobowiązań.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podlegają potrąceniom i egzekucji według zasad wynikających z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) zgodnie z art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Należności podlegające potrąceniom

Z przysługującego ubezpieczonemu (np. pracownikowi lub zleceniobiorcy) zasiłku mogą być potrącane m.in.:

  • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy emerytalnej;
  • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,

c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych;
  • kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
  • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, zasiłek stały lub zasiłek okresowy;
  • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pracodawca powinien dokonywać potrąceń w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej. Jeśli dokonuje potrąceń na zaspokojenie należności alimentacyjnych w trybie bezegzekucyjnym, w pierwszej kolejności powinny one zaspokoić alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym - pod warunkiem złożenia przez wierzyciela oświadczenia, że alimenty te nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika (art. 139 ust. 4 ustawy emerytalnej).

Więcej przeczytaj w artykule: Potrącenia z zasiłków - nowe kwoty wolne od 1 lipca 2018 r. >>

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK