do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowa Ordynacja podatkowa poprawi relacje urząd-podatnik

Rząd przedstawił projekt Ordynacji podatkowej, która ma być podstawą do stworzenia spójnego systemu poboru podatków, przyjaznego dla podatników. Według ministerstwa finansów nowa Ordynacja to "zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik".

Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i ma celu zastąpienie obowiązującej od 1997 r. ustawy, która była wielokrotnie od tego czasu zmieniana i według autorów projektu nie spełnia już standardów. Projekt jest obszerny i liczy sobie około 300 stron. Zawarte w projektowanej ustawie regulacje mają służyć realizacji dwóch podstawowych celów:

  1. ochrony prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi;
  2. zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków.

Pierwszy z tych celów ma zostać zrealizowany m.in. poprzez złagodzenie nadmiernego rygoryzmu Ordynacji podatkowej w odniesieniu do podatników. W nowej Ordynacji podatkowej wprowadzono rozwiązania chroniące podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego czy polubowne formy załatwiania spraw podatkowych takie jak :

  • mediacja podatkowa,
  • umowy między podatnikiem a organem podatkowym, udokumentowane protokołem - uzgodnienia organ podatkowy będzie musiał podtrzymać w późniejszej decyzji podatkowej,
  • wdrożona będzie też procedura konsultacyjna - jeśli podatnik nie będzie pewny, co do poprawności dokonanych rozliczeń, będzie mógł zlecić organowi podatkowemu skontrolowanie określonej transakcji.

Zostanie również utworzony katalog praw i obowiązków podatnika oraz regulacje chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych i ugruntowanej praktyki. Zostaną ustalone limity terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, oraz inne środki służące zwalczaniu przewlekłości postępowania, jak również prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego.

Drugim podstawowym celem nowej ordynacji podatkowej jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych i uzyskanie zakładanych wpływów podatkowych, poprzez wprowadzenie szeregu mechanizmów i procedur zwiększających możliwości organów podatkowych. Zostaną udoskonalone np. przepisy regulujące funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie przedawnienia wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych czy wprowadzenie uproszczonej procedury podatkowej dla kwot poniżej 5 tys. zł. Według danych, zawartych w Ocenie Skutków Regulacji, procedura dotyczyłaby 67 proc. postępowań podatkowych.

Ustawa zakłada również powołanie Rzecznika Praw Podatnika, który miałby być ostatnią instancją odwoławczą w spornych sprawach z fiskusem. Rzecznik ma mieć swoich przedstawicieli w każdym województwie.

Zgodnie z założeniami skuteczność organów podatkowych nie może jednak prowadzić do naruszenia praw podatnika. W propozycji rządowej ma jednocześnie nastąpić więc zwiększenie efektywności poboru podatków i poprawa sytuacji podatnika. Są to cele bardzo ambitne i trudne do wyważenia.

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK