do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe rozwiązania w nowej Ordynacji podatkowej

Interpretacje lokalnego prawa podatkowego zostaną ujednolicone; wójt nie wyda indywidualnej interpretacji podatkowej; rada gminy będzie uprawniona do obniżenia ustawowo określonego limitu bagatelności– przewiduje projekt nowej Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie nowych rozwiązań może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków przez samorządy – przyznają autorzy.

Trwają uzgodnienia międzyresortowe nowej Ordynacji podatkowej; ta obecna była wielokrotnie nowelizowana, ale „nie odpowiada już dzisiejszym potrzebom i standardom” – czytamy w uzasadnieniu.

Całkowicie nowa ustawa wprowadza rozwiązania, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, a zarazem mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Projekt przygotowany został przez powołaną przy Ministerstwie Finansów Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Co się zmieni?

Zaproponowane regulacje kładą nacisk na lepsze informowanie obywateli o przepisach prawa podatkowego. Przyjęto m.in., że do wszystkich nowych przepisów podatkowych minister finansów będzie wydawać ogólnie dostępną informację o treści nowych regulacji; w projekcie Ordynacji pojawia się też Karta Praw Podatnika.

Projekt wprowadza także rozwiązania ułatwiające załatwianie spraw spornych. Nowym rozwiązaniem jest umowa podatkowa, która będzie mogła być zawarta w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości co do stanu faktycznego. Wprowadzona ma być także mediacja podatkowa - procedura rozwiązywania sporów z udziałem pośrednika.

Ponadto w nowej ordynacji podatkowej zaproponowano m.in. uprawnienie organu podatkowego do niewszczynania oraz umarzania wszczętego z urzędu postępowania, jeżeli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza ustawowo określonego limitu kwotowego. W zakresie podatków pobieranych przez samorządowe organy podatkowe, gdzie zazwyczaj wymierzane są niższe kwoty zobowiązań oraz inaczej mogą kształtować się koszty postępowania, proponuje się uprawnić radę gminy do obniżenia ustawowo określonego limitu bagatelności.

„Przyjęcie proponowanego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia efektywności organów podatkowych w wyniku przesunięcia działań na najpoważniejsze, z punktu widzenia budżetu państwa, sprawy podatkowe” – uzasadnia Komisja.

Projekt wprowadza instytucje przedawnienia wymiaru i przedawnienia poboru.

Wprowadzenie 3-letniego okresu przedawnienia dotyczącego wymiaru dla tzw. spraw nieskomplikowanych, czyli np. nie dotyczących działalności gospodarczej, spowoduje, że dla zdecydowanej większości podatników przedawnienie nastąpi znacznie szybciej niż dziś, bo już po trzech latach.

Wprowadzenie natomiast 5-letniego okresu przedawnienia wymiaru należności podatkowych związanych z działalnością gospodarczą ma umożliwić jego przeprowadzenie bez ryzyka uszczerbku dla wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, gdyż „co do zasady nie zmienia się okres na zakończenie procedowania w tego typu sprawach”.

Resort chce ponadto ujednolicić interpretacje dotyczące lokalnego prawa podatkowego i proponuje upoważnić do tego jeden podmiot – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

„Oznacza to wprowadzenie jednolitych zasad w odniesieniu do całości interpretacji przepisów prawa podatkowego niezależnie od tego, czy dany podatek stanowi dochód budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego” – wskazują autorzy.

Zmodyfikowana ma być zasada pisemności załatwiania spraw podatkowych, w sposób niebudzący wątpliwości, że pismo to również pismo w postaci elektronicznej. W przygotowanym projekcie składanie deklaracji przez Internet jest uprawnieniem; zrezygnowano też z obecnie obowiązujących rozwiązań różnicujących zasady składania deklaracji do państwowych czy samorządowych organów podatkowych.

Jakie będą skutki finansowe?

Proponowane w projekcie rozwiązania mają przynieść korzyści długofalowe, m.in. w postaci ustabilizowania dochodów podatkowych.

„Jednakże ze względów ostrożnościowych wynikających z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływu projektu na dochody publiczne, nie uwzględniono pozytywnego wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, tj. budżet państwa i JST” – wskazuje MF.

Podkreśla przy tym, że celem projektu nie jest pobieranie dodatkowych opłat, a oszczędności, jakie administracja osiągnie dzięki uproszczeniu i nowym niewładczym procedurom są trudne do oszacowania.

"Wprowadzenie nowych rozwiązań Ordynacji podatkowej może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków przez budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego” – ocenia resort.Nowa

Ordynacja podatkowa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Uzgodnienia międzyresortowe projektu potrwają do 7 września.

Źródło: samorząd.pap.pl

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK