do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 06.12.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

ZUS ma prawo kwestionować zawyżone wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalanego pomiędzy stronami umowy o pracę może być weryfikowana przez ZUS, jeżeli skutkuje prawem do niewspółmiernie wysokich świadczeń – m.in. zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. P 9/15).

Trybunał Konstytucyjny odpowiadał na pytanie prawne sądu orzekającego w sprawie o wypłatę zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Podstawa tego świadczenia została ustalona na podstawie zawyżonego – zdaniem ZUS – wynagrodzenia, od którego na krótko przed wypłatą zasiłku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe).

TK wskazał, że wynagrodzenie powinno odpowiadać kryteriom wskazanym w art. 78 § 1 Kodeksu pracy, czyli rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym do jej wykonywania, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Strony umowy o pracę nie mogą ustalać jego wysokości na poziomie nieadekwatnym do kwalifikacji pracownika, jego wykształcenia i zawodowego doświadczenia. Wynagrodzenie nie powinno także być ustalane w oderwaniu od ogólnej ekonomicznej sytuacji pracodawcy a także wynagrodzeń innych pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Jeżeli wynagrodzenie jest ustalone w sposób nieprawidłowy, ZUS może je zakwestionować.

TK podkreślił, że ustalanie przez ZUS właściwej podstawy wymiaru składek ma charakter wyjątkowy i następuje tylko wówczas, gdy kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę budzi wątpliwości. Ostateczna decyzja organu w tym zakresie podlega kontroli sądowej. Orzeczenie TK ostatecznie potwierdza prawo ZUS do kwestionowania podstawy wymiaru składek pracowników. Jeżeli decyzja ZUS jest niesłuszna, jedyną drogą jej zakwestionowania jest droga sądowa.

Oprac. Joanna Stolarska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK