do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 21.11.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowości w badaniu jakości powietrza

Badania zanieczyszczeń powietrza mają być jednolite dla całego kraju, a co za tym idzie bardziej miarodajne - taki rezultat powinny przynieść rozwiązania, którymi we wtorek ma zająć się rząd.

We wtorek rząd ma rozpatrzyć projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, obecnie jednym z głównych problemów jest brak jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającym na modelowaniu matematycznym przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowią wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim.

"Wykonywane dotychczas zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były generalnie przez poszczególne województwa odrębnie i często w odmienny sposób, co mogło skutkować brakiem ciągłości przestrzennej rozkładu stężeń zanieczyszczeń w skali kraju, jak również brakiem zapewnienia spójności czasowej, pozwalającej np. na analizę trendów zmian jakości powietrza na obszarze kraju" - wyjaśniono.

Autorzy projektu noweli dodali, że modelowanie matematyczne przemieszczania się zanieczyszczeń było wykonywane w niektórych województwach, tam gdzie były na pieniądze z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

"Prace te realizowane były przez różnych wykonawców z wykorzystaniem różnych danych dotyczących zarówno emisji zanieczyszczeń (bazy emisji w różnym stopniu kompletne, tworzone różnymi metodami dla poszczególnych województw) jak i warunków meteorologicznych oraz różnego rodzaj u narzędzi obliczeniowych" - podkreślono.

Po zmianie przepisów, ma się to zmienić i powstać jeden model, wspólny dla całego kraju.

Projektowane zmiany rozszerzą też kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska - Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (KLRiW).

Jak przekonują autorzy, ma to pozwolić na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz przekazywanie rzetelnych informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski. Ma to pozwolić na realizację skuteczniejszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Ustawa nakazywać będzie m.in. dokonywanie regularnych przeglądów instalacji mierzących zanieczyszczenia powietrza (co najmniej raz na 5 lat) czy udziału KLRiW przynajmniej raz na 3 lata w programach zapewniania jakości powietrza organizowanych przez Komisję Europejską.

Źródło: PAP

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK