do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.11.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych

Zmiany przepisów o pracownikach samorządowych, które wejdą w życie od 18 listopada przewidują przede wszystkim likwidację stanowisk doradców i asystentów w samorządach. Na podstawie ustawy nowelizacyjnej z art. 4 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych) uchyla się pkt 2 - czyli przepis wskazujący podstawę zatrudnienia pracowników samorządowych na stanowiskach doradców i asystentów. Zmiana ta powoduje, że od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, tj. od 18 listopada 2017 r., stanowiska doradców i asystentów zostaną całkowicie zlikwidowane.

Pozostałe zmiany dotyczą usunięcia wszelkich zapisów w zakresie wymagań, obowiązków czy uprawnień doradców i asystentów (np. w art. 6, art. 6a).

Uchylone zostają również następujące przepisy ustawy o pracownikach samorządowych:
● art. 17 - dotyczący zasad i warunków zatrudniania doradców i asystentów oraz
● art. 33 - wskazujący na obowiązkowe składanie przez doradców i asystentów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczeń majątkowych.
Zmiany wprowadza się również w art. 37, usuwając z ust. 1 tego przepisu wykaz stanowisk doradców i asystentów.

Przepisy zmieniające ustawę o pracownikach samorządowych określają także status prawny osób zatrudnionych na likwidowanych stanowiskach. Otóż, jak wynika z art. 2 ustawy nowelizacyjnej, umowy o pracę zawarte z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie tej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów wygasają po upływie 14 dni od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to zatem, że wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach doradców i asystentów zostaną zwolnieni ze swoich stanowisk po dwóch tygodniach od dnia wejścia w życie zmian. Ich umowy wygasną we wskazanym terminie bez względu na długość ich trwania.

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych dodatkowo przewiduje szczególne rozwiązania w zakresie obowiązujących aktów wykonawczych do tej ustawy. Jak wynika z art. 3 ustawy nowelizacyjnej, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej.
Przepis ten dotyczy obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. o wynagradzaniu pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych). Rozporządzenie to przewiduje bowiem kwestie wymagań kwalifikacyjnych i stawki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów. Konsekwencją całkowitej likwidacji tych stanowisk konieczna będzie również zmiana samego rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych w odniesieniu do tej grupy stanowisk.

oprac. Magdalena Kasprzak

Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK