do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.11.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wnioski do KRS będą składane elektronicznie

Wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą składane elektronicznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którym ma zająć się rząd.

Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zakłada m.in. zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych, co jest konieczne, aby wypełnić unijne dyrektywy w zakresie dotyczącym integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że zbudowany w 2001 r. system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Sądowego nie wykorzystuje w pełni nowoczesnych technologii informatycznych. Tymczasem aktualny poziom rozwoju informatyki pozwala na jej zastosowanie w szerokim zakresie łącznie z automatyzacją wielu czynności, które dziś są wykonywane ręcznie i pochłaniają zarówno stronom jak i pracownikom sądów wiele czasu.

Dlatego w projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Poza tym stworzone ma zostać Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wprowadzony ma być obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych.

Zdecydowano, że KRS zostanie zintegrowany z systemem integracji rejestrów (BRIS), ponadto w Internecie zostaną udostępnione pełne dane o podmiotach, a niektóre wpisy zostaną zautomatyzowane.

"Wprowadzenie elektronicznej formy wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców (i dołączonych do nich dokumentów stanowiących podstawę wpisu) znacznie ułatwi stronie złożenie wniosku i komunikację z sądem rejestrowym, a także przyspieszy wydanie przez sąd rejestrowy rozstrzygnięcia" - oceniono w uzasadnieniu do projektu.

Wyjaśniono, że aktualnie bolączką przedsiębiorców jest konieczność wypełniania wielu papierowych formularzy i załączników, w odniesieniu do których nie zawsze mają pełną wiedzę, w jaki sposób powinny zostać wypełnione poszczególne pola. Dlatego ok. 25 proc. wniosków jest zwracanych, co znacznie oddala moment wydania przez sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

"Docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Po pierwsze, system nie pozwoli na pozostawienie jako pustych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. O konieczności wypełnienia danego pola strona będzie informowana. Po drugie, system będzie zawierał szereg podpowiedzi np. możliwość wyboru z listy, co uniemożliwi wypełnienie wniosku w sposób wadliwy" - zapewniają autorzy projektu.

Poza tym, po zadeklarowaniu przez wnioskodawcę, jaki jest przedmiot wniosku, system sam "wymusi" podanie przez stronę określonych danych.

"System będzie działał intuicyjnie i zostanie zbudowany w sposób przyjazny dla użytkownika. Już dziś w ramach działania tzw. systemu S24 zaobserwowano, że w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwracanych jest zaledwie około 6 proc. wniosków, a wskaźnik ten wraz z dopracowaniem systemu powinien się jeszcze zmniejszyć" - oceniono.

Projekt, jak wskazano, przewiduje zmiany w czterech głównych kategoriach:

  • wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu;
  • zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych;
  • uproszczenie dokonywania tzw. wpisów ewidencyjnych do rejestru przedsiębiorców oraz zmiana sposobu i zakresu ujawniania informacji o zaległościach płatniczych podmiotu;
  • zmiany proceduralne i porządkowe.
Źródło: PAP

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK