do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 14.11.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nawet 40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT

Nieterminowe złożenie deklaracji dla podatku od towarów i usług bądź niezłożenie deklaracji w ogóle może mieć bardzo różne powody. Stwierdzenie przez organ podatkowy, że podatnik złożył deklarację dla podatku od towarów i usług z naruszeniem obowiązujących terminów, będzie wiązało się zasadniczo z nałożeniem kary za popełnione wykroczenie skarbowe.

Podatnik podlega wówczas karze grzywny, o której mowa w art. 56 § 4 ustawy Kodeks karny skarbowy. Według wskazanego przepisu karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji bądź oświadczenia.

Grzywna, przy wymierzeniu jej mandatem przez organ podatkowy, może wówczas wynosić od 200 zł do 4000 zł.

Jeżeli grzywnę wymierzałby sąd wyrokiem, kwota ta może być jeszcze wyższa (obecnie od 200 zł do 40 000 zł).

W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik odpowiednio szybko dostrzeże swój błąd, może skorzystać z instytucji zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. czynnego żalu, wskazanej w art. 16 § 1 ustawy - Kodeks karny skarbowy. Wraz z opóźnioną deklaracją podatnik powinien wówczas złożyć zawiadomienie, ujawniając okoliczności popełnionego czynu, czyli de facto wyjaśniając przyczyny nieterminowego złożenia deklaracji.

Samo złożenie "czynnego żalu" nie gwarantuje jednak jeszcze uniknięcia kary. Dlatego w składanym zawiadomieniu warto zamieścić informację o incydentalności popełnionego czynu, wskazując na wcześniejsze terminowe składanie wszystkich deklaracji, oczywiście jeżeli deklaracje faktycznie były składane terminowo. Jeśli jednak podatnik nagminnie spóźniał się z deklaracjami, organ podatkowy może nie uznać złożonego "czynnego żalu" za skuteczny.

Złożenie "czynnego żalu" nie przyniesie żadnego efektu także wówczas, gdy organ podatkowy udokumentował już wiadomość o popełnionym wykroczeniu i wcześniej wezwał podatnika do złożenia zaległej deklaracji podatkowej.

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK