do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Gmina będzie mogła zaskarżyć decyzję SKO

Gmina będzie mogła zaskarżyć postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie podatków lokalnych – przewiduje ministerialny projekt.

„W wyniku niekorzystnych dla gmin decyzji SKO, gmina – osoba prawna – bardzo często traci znaczne dochody podatkowe” – zauważa resort finansów. I proponuje nadanie samorządowym organom podatkowym uprawnień do zaskarżenia decyzji samorządowych kolegiów odwoławczych wydanych w zakresie podatków lokalnych.

„Gmina powinna mieć możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji samorządowego kolegium odwoławczego dotyczących tych podatków” – wskazuje MF. „Prawo to powinno przysługiwać gminie jako jednostce samorządu terytorialnego, a nie wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi) jako organowi podatkowemu orzekającemu w pierwszej instancji” – dodaje resort.

Podobne uprawnienie przysługuje gminie w odniesieniu do rozstrzygnięć organów nadzoru, w tym regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Mogą one być zaskarżane przez gminę do sądu administracyjnego.

W ocenie MF możliwość skarżenia decyzji dotyczących podatków lokalnych wpłynie korzystnie również na poziom orzeczeń SKO, które musiałyby się liczyć z możliwością ich zaskarżenia nie tylko przez podatnika, ale i gminę.

Ponadto projekt przewiduje, że w indywidualnych sprawach będzie możliwość ustanowienia pełnomocnikiem samorządowego organu podatkowego, w sprawie ze skargi na decyzję podatkową SKO, pracownika zatrudnionego w Krajowej Informacji Skarbowej.

Proponowane rozwiązania znalazły się w projekcie ustawy wprowadzającej przepisy nowej Ordynacji podatkowej; trafił on właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: samorzad.pap.pl

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK