do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 17.10.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiana KŚT od 2018 r.

Konieczność stosowania od 2018 r. nowej klasyfikacji środków trwałych (KŚT 2016) nie ma praktycznie żadnego wpływu na ewidencję środków trwałych prowadzoną przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. Należałoby jednak zaktualizować posiadaną dokumentację środka trwałego, wprowadzając oprócz dotychczas funkcjonujących zapisów dotyczących symbolu KŚT także nowy symbol wynikający z KŚT 2016. Wejście w życie obowiązywania nowego KŚT 2016 nie powoduje również zmian w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016) weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca jednak wskazał, że dopiero od 1 stycznia 2018 r. należy ją stosować zarówno w sprawach podatkowych (PIT i CIT), do ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Przypomnijmy, że konieczność wprowadzenia nowej Klasyfikacji Środków Trwałych wynikała ze zmian w klasyfikacjach z nią powiązanych, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W związku z tym zmiany wprowadzone w KŚT dotyczą głównie:

  • zmian nazw grupowania środków trwałych (np. zmieniono nazwę podgrupy 62 „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii” na „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne”),
  • zmian zakresu grupowania przez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego grupowania (np. przeniesienie nieużytków z podgrupy 06 do podgrupy 01),
  • scalenia dwóch lub więcej grupowań w jedno (np. w podgrupie 32 połączono „Turbiny parowe” z „Maszynami parowymi”, tworząc rodzaj o nazwie „Turbiny i maszyny parowe”),
  • przekodowania grupowania, tj. zmian kodu przy zachowaniu dotychczasowej nazwy i zakresu (np. rodzaj 491 „Zespoły komputerowe” został przekodowany na rodzaj 487 „Zespoły komputerowe”).

Zakres zmian wprowadzonych przez KŚT 2016 nie ma wpływu na ewidencję środków trwałych prowadzoną przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. Obowiązywanie jej od 2018 r. nie zmieni sposobu ani wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych według ustawy o rachunkowości, gdyż ustawa nie odwołuje się w żaden sposób do Klasyfikacji Środków Trwałych. Ponieważ Klasyfikacja Środków Trwałych służy jednakże (między innymi) do podatkowego ustalania odpisów amortyzacyjnych, prawdopodobnie zostaną zaktualizowane załączniki do ustaw o podatku dochodowym. Należy jednak sądzić, że aktualizacja załączników w ustawach podatkowych raczej nie będzie zmieniała stawek amortyzacji (a więc nie wystąpi zapewne taka sytuacja, że np. zespoły komputerowe, którym przypisana jest w ustawach podatkowych stawka 30%, nagle od 2018 r. otrzymają inną stawkę amortyzacji). Aktualizacja załączników do ustaw podatkowych (jeśli nastąpi) będzie najprawdopodobniej polegała jedynie na zaktualizowaniu numerów grup, podgrup i rodzajów.

Należy jednak zauważyć, że symbole KŚT stanowią często element prowadzonej w firmie dokumentacji środków trwałych (np. taka rubryka może występować na karcie środka trwałego czy też w księdze inwentarzowej połączonej z tabelą amortyzacyjną). W związku z tym należałoby jednak sukcesywnie dokonywać aktualizacji informacji tam zawartych. Aktualizacja ta polegałaby na wpisaniu obok dotychczas funkcjonujących dla danego środka trwałego zapisów dotyczących symbolu KŚT 2010 (grupy/podgrupy/rodzaju) także nowego symbolu wynikającego z KŚT 2016.

Oprac. Joanna Gawrońska

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK