do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 13.10.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Za ciężkie tornistry i zbyt krótkie przerwy

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o warunkach nauki w szkołach publicznych. Nieprawidłowości dotyczą głównie warunków pracy umysłowej uczniów, którzy przedmioty wymagające skupienia i koncentracji mają przeważnie pod koniec dnia szkolnego.

28 września br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące: bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych oraz wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów.

Kontrola NIK dotycząca bezpieczeństwa i higieny nauczania przeprowadzona m.in. została na wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 2015 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące higieny – zarówno pracy umysłowej uczniów (przedmioty wymagające wytężonej koncentracji odbywały się na koniec dnia szkolnego), jak i dotyczące fizycznych aspektów nauki – ciężaru noszonych tornistrów oraz zapewnienia możliwości pozostawienia podręczników w szkole. Zastrzeżenia formułowane były także w stosunku do zbyt krótkich przerw międzylekcyjnych (w tym w szczególności do przerw po zajęciach wychowania fizycznego). Podniesiono potrzebę zapewnienia uczniom ergonomicznych mebli. W zaleceniach apelowano o wzmocnienie kontroli nad omawianymi kwestiami przez właściwe kuratoria, opracowanie kodeksu dobrych praktyk w omawianym zakresie oraz zwiększenie roli asystentów nauczyciela.

Wyniki kontroli dotyczące monitoringu w szkołach wykazały m.in. brak podstaw prawnych do stosowania w szkołach systemu monitoringu wizyjnego. NIK podtrzymała swój wniosek z 2014 r. do uregulowanie kwestii monitoringu w miejscach publicznych w formie ustawy. Zwrócono dodatkowo uwagę na rosnącą liczbę kamer w systemach monitoringu wizyjnego oraz na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podkreślono pozytywny, prewencyjny i dowodowy, charakter stosowania monitoringu w szkołach.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK