do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.10.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Pomoc w gospodarstwie rolnym rodziców musi być stała i znacząca

Ze względu na to, że wnioskodawca świadczył pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w wymiarze przekraczającym przyjętą normę godzinową, spełnił warunki uprawniające do zaliczenia tego okresu do okresów składkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej (wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 14 września 2017 r., sygn. akt IV U 610/17).

Mężczyzna złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę w wieku obniżonym ze względu na wykonywanie pracy w warunkach szczególnych. Po analizie przedłożonej dokumentacji organ rentowy wydał jednak decyzję odmowną. W jego ocenie wnioskodawca nie wykazał wymaganego ogólnego stażu ubezpieczeniowego w wymiarze co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. ZUS nie zaliczył mu bowiem ponad dwuletniego okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Argumentował, że doraźna pomoc w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, wymaganych zwyczajowo od dzieci, jako członków rodziny rolnika, nie stanowi stałej pracy w gospodarstwie rolnym, zaliczanej do stażu ubezpieczeniowego. Organ rentowy wykluczył, aby wnioskodawca pracował w nim stale i w wymiarze znaczącym dla jego funkcjonowania. Odwołanie od powyższej decyzji złożył mężczyzna. Wskazał, że w gospodarstwie pracował od 4 do 12 godzin dziennie, a w czasie żniw nawet dłużej. Do jego obowiązków należały prace przy zwierzętach i na roli. W tym okresie był na utrzymaniu rodziców. W jego ocenie sporny okres powinien zostać mu zaliczony do stażu ubezpieczeniowego.

Sąd okręgowy przyznał mu rację.

SO zwrócił uwagę, że co prawda art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) nie precyzuje warunków, od których wystąpienia uzależnia się uznanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym jako okresu składkowego (uzupełniającego). Jednak, w jego ocenie, powinno się przyjąć, że wystarczające jest wystąpienie dwóch okoliczności. Po pierwsze czynności rolnicze musi wykonywać domownik. O tym, kogo należy zakwalifikować do tej grupy, przesądza art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277). Mowa jest w nim o osobach bliskich rolnikowi, które ukończyły 16 lat, pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub mieszkają z nim na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale tam pracują.

Po drugie, czynności rolnicze nie mogą być wykonywane w wymiarze niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie.

Sąd uznał zatem, że ze względu na to, że wnioskodawca świadczył pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w wymiarze przekraczającym przyjętą normę godzinową, spełnił warunki uprawniające do zaliczenia tego okresu do okresów składkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej.

Paulina Szewioła

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK