do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.10.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje zmianę zasad wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Fakturę na żądanie nabywcy, podatnika VAT, będzie można wystawić tylko wtedy, gdy paragon stanowiący podstawę jej wystawienia będzie zawierał NIP nabywcy.

Obecnie przepisy nakładają na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Termin, w jakim można wystąpić z takim żądaniem, jest jedynym warunkiem. Późniejsze zgłoszenie żądania powoduje, że to od sprzedawcy zależy, czy je spełni.

Zgodnie z projektowanymi zmianami paragony bez numeru NIP nie będą stanowiły podstawy do wystawienia faktur. Niepodanie NIP przy sprzedaży wyłącza możliwość uzyskania faktury przez podatnika. Ma to wyeliminować proceder handlu paragonami w celu uzyskania faktur kosztowych.

Gdy kasa rejestrująca nie będzie umożliwiała wpisywania NIP, podatnik, chcąc otrzymać fakturę, będzie musiał zadeklarować to sprzedawcy w momencie sprzedaży. Wtedy jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym. Należy wystawić wyłącznie fakturę.

Nadal będzie można wystawiać faktury osobom, które nie są podatnikami. W takim przypadku zarówno na paragonie, jak i na fakturze nie powinno być numeru NIP nabywcy.

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK