do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 06.10.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe zasady przyznawania płatnikom prewencji wypadkowej

Sejm znowelizował ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, normując zasady przyznawania płatnikom składek dofinansowania przez ZUS tzw. prewencji wypadkowej oraz przyznania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

Nowelizacja przewiduje, że wybór projektów objętych dofinansowaniem będzie następował w drodze konkursu. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

  • od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu,
  • od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu,
  • od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu,
  • od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.

W konkursie będzie mógł brać udział płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatków oraz nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Płatnik składek będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz po upływie 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Również 3-letni okres karencji w ubieganiu się o dofinansowanie projektu przewidziano dla płatnika składek, który został zobowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania, w sytuacji gdy nie wykorzystuje tego dofinansowania zgodnie z założonym i zaakceptowanym projektem. Obecne przepisy nie określają trybu i sposobu wydatkowania środków finansowych na ten cel. W nowelizacji przyjęto jednak, że do postępowań dotyczących dofinansowania działań związanych z prewencją wypadkową, określonych we wnioskach złożonych przez płatników składek przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane dotychczasowe zasady do czasu wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2018 r. Pierwszy konkurs prezes ZUS ogłosi w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tzn. nie później niż we wrześniu 2018 r. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany te zawiera  ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (status dokumentu druk nr 1799, przekazana do Senatu).

oprac. Anna Seroczyńska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK