Nowe, uproszczone formularze rentowe i emerytalne

W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od 2 października ZUS udostępnił 9 nowych, uproszczonych wniosków rentowych i emerytalnych.

Nowy druk

Uwagi

1.

ERR - wniosek o rentę rodzinną

dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku (ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01, ZUS-ER-ORR-01) nie są już potrzebne

2.

ERRZ - załącznik do wniosku o rentę rodzinną

dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA

3.

EMC - wniosek o emeryturę częściową

zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WEC-02

4.

ESP - wniosek o świadczenie przedemerytalne

zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26

5.

EROP - oświadczenie o osiąganiu przychodu

zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73

6.

EWG-M - wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej

zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGM-01

7.

EWG-P - wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej

zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGP-01

8.

EWG-W - wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

zastąpił dotychczasowy ZUS-ER-WUG-01

9.

EWG-O - oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny

zastąpi dotychczasowy ZUS-ER-OOU-01

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych