do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego do 16 października

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku tracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 16 października 2017 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie.

Dotychczas o obowiązku zmiany właściwego urzędu skarbowego decydowały dane wynikające ze sprawozdania finansowego. W tym roku po raz pierwszy o obowiązku zmiany urzędu skarbowego zdecydują dane z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Tym samym ze zmianą właściwości urzędu skarbowego muszą się liczyć także podatnicy nieskładający sprawozdania finansowego.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje z mocy prawa, jednak podatnicy powinni dokonać zgłoszenia faktu zmiany właściwości. Zawiadomienie o zmianie właściwości należy złożyć do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 16 października 2017 r. (termin jest przesunięty, ponieważ w 2017 r. 15 października wypada w niedzielę). Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej. Zawiadomienie następuje w roku poprzedzającym rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii podlegającej pod WUS, lub wyłączenie z tej kategorii (§6 rozporządzenia). Tym samym zawiadomienie w 2017 r. składają podatnicy, w przypadku których zmieni się właściwy urząd skarbowy w 2018 r.

Inny termin zgłoszenia mają wyłącznie tzw. podmioty z kapitałem zagranicznym, które zostaną włączone do kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy w okresie od 15 października do 31 grudnia. W ich przypadku zawiadomienie należy złożyć w ciągu 7 dni od włączenia, ale nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego zmienia się urząd skarbowy.

Brak dokonania zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy prawa. Niedopełnienie opisanych formalności może jednak skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują karanie grzywną podatników, którzy wbrew obowiązkowi nie składali w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.).

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK