do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Po zakończeniu roku nie można się domagać zwrotu zaliczek

Po upływie roku podatkowego zaliczki tracą byt prawny – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2335/15.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2013 r. na podstawie ugody sądowej dostał odszkodowanie. Od tej kwoty płatnik pobrał ponad 13 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy i odprowadził ją do urzędu skarbowego.

W grudniu mężczyzna wystąpił o stwierdzenie nadpłaty w PIT, bo uważał, że płatnik nie miał podstaw, żeby potrącić zaliczkę. W marcu 2014 r. naczelnik urzędu skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty, bo uznał, że płatnik prawidłowo pobrał zaliczkę.

Podatnik odwołał się od tej decyzji, a dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ją uchylił i umorzył postępowanie. Wyjaśnił, że naczelnik US w ogóle nie powinien był rozpatrywać wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty, bo z końcem 2013 r. zaliczka utraciła byt prawny. Jeśli chciał ją rozpatrzyć, to mógł to zrobić jedynie do końca 2013 r.

Podatnik się z tym nie zgadzał. Uważał, że naczelnik miał obowiązek rozpatrzyć wniosek i zwrócić nadpłatę. Zgodnie bowiem z art. 76c ordynacji podatkowej nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.

Z podatnikiem zgodził się WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 pkt 3 ordynacji podatkowej zaliczka na podatek jest podatkiem. Dotyczą jej zatem przepisy o nadpłacie podatku.

Sąd wyjaśnił, że w tym wypadku nadpłata nie powstaje w momencie wpłaty zawyżonej zaliczki, tylko, jak wynika z art. 73 par. 2 ordynacji, z dniem złożenia zeznania rocznego na podatek dochodowy. Nie wyklucza to jednak, żeby podatnik mógł wcześniej zażądać stwierdzenia nadpłaty, jeszcze przed złożeniem zeznania. W takiej sytuacji naczelnik urzędu musi wydać decyzję.

WSA zgodził się z podatnikiem, że art. 75 par. 1 ordynacji nie przewiduje żadnego terminu na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Naczelnik urzędu miał więc obowiązek rozpatrzyć wniosek.

Innego zdania był NSA. Sędzia Beata Cieloch wyjaśniła, że z końcem roku, w którym płatnik pobrał zaliczkę, straciła ona byt prawny i przekształciła się w zobowiązanie podatkowe. Organ nie może więc rozstrzygać o nadpłacie zaliczek po upływie roku podatkowego.

Wyrok nie oznacza, że po upływie roku podatnik nie może dochodzić zwrotu nadpłaty. Jeżeli złoży zeznanie roczne i wykaże w nim nadpłatę, otrzyma jej zwrot, z tym że będzie to nadpłata podatku, a nie zaliczek na podatek.

Łukasz Zalewski/Dziennik Gazeta Prawna

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK