do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Niewielkie nagrody w konkursach są bez PIT

Wygrane są nieodpłatnym świadczeniem, a gdy ich wartość nie przekracza 200 zł, są zwolnione z podatku – orzekł WSA w Krakowie w wyroku z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 556/17.

Podkreślił, że gdyby przyjąć stanowisko fiskusa, to przepis o zwolnieniu (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT) byłby martwy. Dyrektor izby skarbowej twierdził, że nie ma tu mowy o nieodpłatnym świadczeniu, a tym samym i o zwolnieniu.

Chodziło o producenta, który, aby zwiększyć sprzedaż, organizował konkursy promocyjne dla podwykonawców, kontrahentów, ich pracowników i innych osób. Każdy rywalizował, aby uzyskać jak najlepszy rezultat.

Zwycięzcy dostawali nagrody. Spółka uważała, że skoro ich wartość nie przekracza 200 zł, to nagrody są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Przepis dotyczy nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy. Zastrzega tylko, że nagroda nie może być przyznana pracownikowi ani innej osobie związanej z organizatorem konkursu stosunkiem cywilnoprawnym.

Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że nagrody nie są nieodpłatnym świadczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, nie otrzymują ich wszyscy uczestnicy konkursu, tylko zwycięzcy. Po drugie, gratyfikacja jest wypłacana w zamian za określone zachowanie, a nieodpłatne świadczenie nie może się wiązać z jakąkolwiek czynnością wzajemną. Fiskus uznał zatem, że nagrody są opodatkowane.

Nie zgodził się z tym WSA. Zwrócił uwagę, że uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów ani nie dokonują świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody. Ponadto nie sposób zorganizować przedsięwzięcia, które promowałoby daną firmę, tak aby nie wiązało się to z jakimkolwiek zachowaniem ze strony jego adresatów.

Sąd odwołał się do wyroku WSA w Białymstoku z 5 lipca 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 488/17), w którym zaprezentowano identyczne stanowisko.

Wyrok jest nieprawomocny. ⒸⓅ

Mariusz Szulc/Dziennik Gazeta Prawna

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK