do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe zasady przesłuchania świadka podczas kontroli

Określono nowy sposób przesłuchania kontrolowanego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesną rejestracją obrazu i dźwięku. Nowe przepisy regulują szczegółowo rejestrację zapisu obrazu lub dźwięku.

Obowiązujące od 28 lipca 2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1435) stanowi, że:

  • rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku przesłuchania na odległość kontrolowanego lub świadka dla celów kontroli celno-skarbowej, np. karta pamięci,
  • sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, np. kopiowania zapisu będzie dokonywać osoba upoważniona zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostce organizacyjnej KAS, jak też laboratorium. Pierwotne nośniki danych będą przechowywane co do zasady w laboratoriach, ale także jako załączniki do akt kontroli celno-skarbowych,
  • sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi zapisu obrazu lub dźwięku,
  • sposób i tryb przekazywania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi kopii zapisu obrazu lub dźwięku,
  • wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku.

Na wniosek uprawnionego podmiotu zapis obrazu i dźwięku może zostać udostępniony w jednostce organizacyjnej KAS właściwej dla miejscowości, w której podmiot przebywa. Natomiast kopię zapisu danych przekazuje uprawnionemu podmiotowi uprawniony pracownik lub funkcjonariusz KAS prowadzący kontrolę celno-skarbową, za pokwitowaniem odbioru. Pokwitowanie zostaje umieszczone w aktach z kontroli.

oprac. Agata Pinzuł

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł