do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

ZUS może sam obniżyć podstawę wymiaru składek

Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w celu uzyskania niewspółmiernie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, choćby w związku z macierzyństwem ubezpieczonej kobiety, wiąże się z ryzykiem obniżenia podstawy wymiaru składek, a tym samym – obniżenia wysokości świadczenia przysługującego ubezpieczonej osobie (wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2017 r., II UK 211/16).

Wspólniczka spółki jawnej pierwotnie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od najniższej obowiązującej ją podstawy wymiaru składek (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Następnie, 1 marca 2013 r., osoba ta zawarła z płatnikiem składek umowę zlecenia. Została ona zawarta na czas określony do 18 marca 2013 r. z wynagrodzeniem 1500 zł. Jednocześnie zmieniono jej tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, deklarując jako podstawę wymiaru składek wynagrodzenie z umowy zlecenia. Już 19 marca 2013 r. strony zawarły kolejną umowę zlecenia, tym razem na czas nieokreślony. Strony uzgodniły wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł brutto miesięcznie. Takiej wysokości była także zadeklarowana przez płatnika podstawa wymiaru składek, uwzględniana przy ustalaniu wysokości świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa. Wspólniczka 20 marca 2013 r. była w 7. tygodniu ciąży i ze względu na stan zdrowia od 21 marca 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. ZUS ustalił ubezpieczonej od 19 marca 2013 r. miesięczną podstawę wymiaru składek w kwocie 1500 zł na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek. Wnioskodawczyni i płatnik odwołali się od tej decyzji do sądu okręgowego.

Stanowisko sądów i Sądu Najwyższego

Sąd okręgowy oddalił odwołanie wnioskodawczyni i płatnika. Podobnie skończyła się sprawa dla wnioskodawczyni w sądzie apelacyjnym. Sądy obydwu instancji uznały, że odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Uznały, że podwyższenie wynagrodzenia wnioskodawczyni do kwoty 12 000 zł miesięcznie miało na celu zapewnienie jej w przyszłości nieuzasadnionych (wysokich) korzyści w postaci świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy i macierzyństwa kosztem innych uczestników tego systemu, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ubezpieczona złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy ją oddalił, przychylając się do oceny sądów okręgowego i apelacyjnego.

Wnioski z wyroku

Nierzetelne, zawyżone podstawy wymiaru składek, które na ogół są powiązane ze zbliżającym się macierzyństwem ubezpieczonych kobiet albo okresami korzystania z długoterminowych odpłatnych zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych, są – zdaniem SN – nie do zaakceptowania. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 r. osoby ubezpieczone prowadzące działalność pozarolniczą nie mają już możliwości uzyskania niewspółmiernie wysokich świadczeń chorobowych poprzez radykalne podniesienie deklarowanej podstawy wymiaru składek. Zmiana ta nie dotyczy jednak ubezpieczonych takich jak pracownicy czy zleceniobiorcy, których wynagrodzenie zostało ustalone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie.

oprac. Leszek Jaworski

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK