do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 23.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w emeryturach - obowiązki pracodawcy

Od 1 października 2017 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku wejścia w życie tej zmiany obniżony zostanie wiek emerytalny przewidziany dla osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeniowym, w tym również dla pracowników sfery budżetowej (m.in. nauczycieli, pracowników służby zdrowia, urzędników). Płatnicy składek zatrudniający osoby zamierzające przejść na emeryturę lub rentę mają określone obowiązki wobec ZUS.

Powszechny wiek emerytalny dla tych osób będzie wynosił ponownie (tak jak to miało miejsce przed 1 stycznia 2013 r.) 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Natomiast nauczyciele do końca sierpnia 2018 r. będą mieli wybór między ubieganiem się o emeryturę powszechną (obowiązującą od 1 października 2017 r.) a obowiązującą obecnie wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Zmiany od 1 października 2017 r. obejmą również sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego oraz prokuratorów. Obniżenie wieku emerytalnego spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany zasad ustalania okresu ochrony przedemerytalnej na okres przejściowy. Ochrona przedemerytalna przysługuje osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu pracy). Regulacja ta zakazuje pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę (bez względu na jej rodzaj), gdy spełnione są oba te warunki. W okresie przejściowym w niektórych przypadkach zakaz wypowiadania umowy o pracę będzie obowiązywał do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów ustawy emerytalnej w dotychczasowym brzmieniu (czyli wieku podwyższonego).

Płatnicy składek zatrudniający osoby zamierzające przejść na emeryturę lub rentę mają określone obowiązki wobec ZUS. Przejście ubezpieczonego na emeryturę, rentę lub inne świadczenie wiąże się z uzyskaniem pomocy płatnika składek w przygotowaniu wniosku o świadczenie oraz dokumentacji niezbędnej do jego przyznania, a także sporządzeniem zaświadczeń potwierdzających staż i uzyskiwane zarobki. Ta grupa obowiązków nabierze szczególnego znaczenia w najbliższych miesiącach. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017r. warunki do przyznania emerytury spełni dodatkowa duża grupa osób (według szacunków - ponad 300 tys.). To osoby, które w myśl obecnych regulacji nie mogłyby jeszcze uzyskać tego świadczenia. Będzie wiązało się to również z dodatkowym obciążeniem płatników składek zatrudniających takie osoby. Płatnicy ci - już w miesiącach poprzedzających wejście w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny - będą musieli pomóc ubezpieczonym przy ubieganiu się o emeryturę.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy emerytalnej polegają na obniżeniu stażu wymaganego od kobiet do uzyskania najniższej emerytury, a także na wydłużeniu możliwości otrzymania emerytury nauczycielskiej. Niekorzystną zmianą jest likwidacja prawa do skorzystania z emerytury częściowej.

Przeczytaj więcej w opracowaniu: ZMIANY W EMERYTURACH OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. - OBOWIĄZKI PRACODAWCY >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK