do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 18.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe wzory wniosków o wpis do KRS

Określono nowe wzory wniosków o wpis do KRS, bowiem konieczne było ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, a także ujednolicenie m.in. pouczenia do poszczególnych wniosków.

Modyfikacja wniosków KRS-W1, KRS-W2, KRS-W4, KRS-W12, KRS-W13, KRS-Z1,KRS-Z2, KRS-Z3, KRS Z12, KRS-Z13 polega na wprowadzeniu dodatkowych pól w których wnioskodawca będzie mógł złożyć oświadczenie czy jest cudzoziemcem oraz czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości w Polsce. W powyższych formularzach zmieniono także numerację pól.

Ponadto w formularzach KRS-W1 do KRS-W8, KRS-W10, KRS-W12 do KRS-W14 oraz KRS-W20 ujednolicono w części D pouczenie o konieczności dołączenia do wniosku załącznika KRS-ZN. Zatem pouczenie na wszystkich formularzach rejestracyjnych oraz na formularzach o zmianę danych ma charakter ogólny, co pozwoli uniknąć w przyszłości zmiany formularzy w przypadku poszerzenia katalogu składanych do danego wniosku dokumentów.

Pozostałe zmiany mają niejako charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania wniosków do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz zachowania ich przejrzystości.

Takie zmiany wprowadziło od 1 lipca 2017 r., Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1288).

Oprac. Agata Pinzuł

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł