do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Split payment od 1 kwietnia 2018 r.

1 sierpnia 2017 r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy wprowadzającego do ustawy o VAT system podzielonej płatności, tzw. split payment. MF uwzględniło część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Po zmianach system będzie miał również zastosowanie do częściowych płatności za fakturę. Przesunięto datę wejścia w życie systemu z 1 stycznia na 1 kwietnia 2018 r., co ma pozwolić bankom przygotować się na jego wprowadzenie.

W nowej wersji projektu ustawy utrzymano zasadę, że system split payment będzie dobrowolny. MF nie zgodziło się na wyłączenie z systemu split payment jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe są zarówno nabywcami towarów oraz usług, jak i dostawcami towarów lub usługodawcami. W takiej sytuacji nabywca może wyrazić chęć zastosowania split payment przy regulowaniu płatności za faktury wystawione przez jednostki budżetowe. Dlatego zdaniem resortu nie ma podstaw, aby wyłączyć jednostki budżetowe z tego systemu.

Warunkiem skorzystania ze split payment będzie posiadanie faktury. Ministerstwo nie zgodziło się na zniesienie tego warunku. Jego zdaniem do decyzji podatnika pozostaje ułożenie swoich relacji z kontrahentami i terminów otrzymywania faktur tak, aby mógł korzystać z systemu. Podatnik płacący zaliczkę przed otrzymaniem faktury nie będzie mógł korzystać z systemu.

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł