do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Za użytkowanie domu bez pozwolenia - i kara i podatek

Kto użytkuje budynek bez pozwolenia na użytkowanie, ten zapłaci nie tylko sankcję administracyjną, ale i podatek od nieruchomości – wynika z wyroków NSA z 1 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 1921/15, II FSK 2646/15, II FSK 2647/15).

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości nie jest warunkiem zapłaty podatku od niej. – Gdyby tak było, to podatnicy nie występowaliby o decyzje organów nadzoru budowlanego, tylko użytkowali budynki, nie płacąc od nich podatku – wyjaśnił sędzia Zbigniew Romała.

Dodał, że przeszkodą do poboru daniny nie jest też sankcja administracyjna za użytkowanie budynku bez pozwolenia. Wyjaśnił, że sankcja i danina to dwie niezależne opłaty i nie można ich utożsamiać z podwójnym opodatkowaniem.

Spór toczył się o podatek od kiosków gastronomicznych. Gdy pozwolenie na ich użytkowanie stało się nieważne na skutek decyzji inspektora nadzoru budowlanego, ich właściciel uznał, że w takiej sytuacji fiskus nie ma prawa żądać od niego podatku od nieruchomości.

Burmistrz miasta uznał jednak, że podatek jest należny, bo budowa budynku została zakończona i właściciel wydzierżawił go osobie prowadzącej w nim działalność gospodarczą (mimo braku pozwolenia na użytkowanie).

Właściciel nadal jednak uważał, że danina należy się wyłącznie od tych nieruchomości, które organy nadzoru budowlanego dopuściły do użytkowania. Podkreślał, że nie wyrażał zgody na to, aby dzierżawca użytkował kiosk bez pozwolenia na użytkowanie.

Tego samego zdania co burmistrz, było samorządowe kolegium odwoławcze. Stwierdziło, że budynek podlega opodatkowaniu, nawet jeśli w dalszym ciągu trwa postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na użytkowanie. Powołało się na art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z którego wynika, że obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Wystarczy więc faktyczne użytkowanie obiektu – podkreśliło SKO.

Tego samego zdania były WSA w Gliwicach i Naczelny Sąd Administracyjny. Oba sądy orzekły, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót.

Sądy uchyliły decyzję SKO tylko ze względu na konieczność zbadania, kto jest podatnikiem i jaka jest podstawa opodatkowania.

Patrycja Dudek/Dziennik Gazeta Prawna

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK