do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 08.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Szkolna księgowa nie obsłuży poradni pedagogicznej

Pracownik samorządowy nie może być na stałe oddelegowany do pracy w innej jednostce, która podlega gminie, na mocy porozumienia dyrektorów – orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z 30 maja 2017 r., sygn. akt I PK 171/16).

Dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych zatrudnił główną księgową na czas nieokreślony. W ramach etatu wykonywała obowiązki również w poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie ustnego, a następnie pisemnego porozumienia między dyrektorami jednostek finansowanych przez tę samą gminę.

Kiedy księgowa została zwolniona, wniosła sprawę przeciwko poradni o wynagrodzenie za pracę i ustalenie istnienia stosunku pracy. Sędzia uznał, że usługi kobiety nie miały charakteru stosunku pracy. Nie podpisywała listy obecności, a w poradni pojawiała się w razie konieczności. Dodatkowo sąd I instancji podniósł, że racjonalne jest nietworzenie stanowiska pracy, skoro obsługa była w niewielkim rozmiarze (60 pracowników szkoły i 7 pracowników poradni). Zwrócił uwagę, że księgowa przez wiele lat pracy nie negowała zakresu swych obowiązków, jej żądania nie mogą więc być uwzględnione. Sąd II instancji podzielił te ustalenia i oddalił apelację pracownicy szkoły.

Z kolei Sąd Najwyższy orzekł, że z umowy, jak i zakresu czynności nie wynika, by wolą stron albo w drodze jednostronnej dyspozycji pracodawcy doszło do wyznaczenia miejsca wykonywania pracy w pozwanej poradni. Nie można akceptować praktyki dorozumianego stałego oddelegowania pracownika do innego podmiotu.

SN orzekł, że porozumienie między podmiotami (zespołem szkół i poradni) w orzecznictwie jest dopuszczalne, choć nie jest to uregulowane w kodeksie pracy. Zdaniem SN jego usankcjonowanie ma miejsce np. na tle ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Zgodnie z jej art. 22 urzędnika można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce. W omawianej sprawie nie było takiej sytuacji. W efekcie SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Artur Radwan/Dziennik Gazeta Prawna

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK