do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 02.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Weterani będą mogli być zwolnieni z opłat za pobyt w DPS

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. To założenie projektu ustawy, którą przyjął rząd.

Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej możliwe będzie wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju. Projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu RP.

Zgodnie z projektem opłata za pobyt w domu pomocy społecznej może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o tym należy do samorządów.

Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł