do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak sporządzić wstępne ogłoszenie informacyjne

Na podstawie regulacji wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 upzp, zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (zwanym "profilem nabywcy"), wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp.

 Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po upływie 48 godzin od przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamieszczenie wstępnego ogłoszenia informacyjnego powoduje możliwość skrócenia terminów ustawowych. W odniesieniu do procedury prowadzonej w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z art. 43 ust. 2 upzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jednak jak wskazano w ust. 2b pkt 1 przywołanego artykułu, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert (nie mniej niż 15 dni), w przypadku opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile ogłoszenie to:

  • zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji,
  • zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dodatkowo ustawodawca wskazał, że w tym trybie, gdy wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje, o których mowa w art. 48 ust. 2 upzp, uznaje się je za ogłoszenie o zamówieniu.

Natomiast zgodnie z art. 52 ust. 3 upzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile ogłoszenie to zawierało wszystkie wymagane informacje - w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w chwili publikacji ogłoszenia - i zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

Przeczytaj więcej >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK