do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kiedy skuteczne doręczenie wypowiedzenia

Przepisy prawa pracy nie określają, kiedy następuje doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę. Dlatego należy w tym zakresie stosować posiłkowo przepisy Kodeksu cywilnego.

Oświadczenie woli - a jest nim wypowiedzenie umowy o pracę - jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony (pracownika) w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego). Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku chodzi nie o konieczności faktycznego zapoznania się z pismem w sprawie wypowiedzenia, ale z zaistnieniem faktycznej możliwości takiego zapoznania się. Muszą zatem zaistnieć warunki umożliwiające poznanie treści oświadczenia pracodawcy. Samo zaś zapoznanie się (przeczytanie pisma w sprawie wypowiedzenia) nie jest niezbędne.

Wśród ekspertów prawa cywilnego i w orzecznictwie przyjmuje się, że realna możliwość zapoznania się adresata oświadczenia woli z jego treścią zachodzi również wówczas, gdy nie podejmuje on z własnej woli przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie (wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2015 r., I CSK 547/14).

W postanowieniu z 19 lipca 2012 r. (II PK 57/12) Sąd Najwyższy wskazał, że:

(…) jeśli pismo zostanie pozostawione w placówce pocztowej z jednoczesnym poinformowaniem poprzez awizo o możliwości podjęcia przesyłki, za datę złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę należy uznać dzień, w którym nastąpiła pierwsza próba doręczenia pisma pod właściwym adresem potwierdzona pozostawieniem awizo.

Jest to podejście nie tylko skrajnie rygorystyczne, ale także przenoszące na pracownika ryzyko związane z podejmowaniem przez pracodawcę pewnych działań. Awizo oznacza, że doręczyciel nie zastał w domu nie tylko pracownika, ale również żadnego dorosłego domownika. W praktyce najprawdopodobniej nikogo nie zastał. Gdyby pracownik odmówił odebrania przesyłki, osoba doręczająca powinna umieścić stosowną adnotację. Trudno łączyć to zatem z jakąkolwiek realną możliwością zapoznania się z treścią pisma o wypowiedzeniu. W ten sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 1999 r. (I PKN 375/99, OSNP 2001/7/227)

Zatem należy uznać, że pracownik otrzymał wypowiedzenie w dniu, w którym realnie mógł się z nim zapoznać, a więc np. w dniu odebrania przesyłki. Nie można przyjąć założenia, że doręczenie wypowiedzenia nastąpiło w dniu jego awizowania. Dzień awizowania przesyłki mógłby zostać uznany za dzień doręczenia wypowiedzenia tylko wówczas, gdyby pracodawca był w stanie wykazać, że pracownik celowo nie odebrał przesyłki, zamierzając opóźnić o kilka dni datę jej otrzymania.

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK