do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 10.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Sejm przyjął pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka.

Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).

Zostaną ujednolicone terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS. Począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

Ponadto Sejm zaakceptował zatwierdzoną przez rząd propozycję resortu rodziny, aby sprawy z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory pozostawały w gestii marszałków województw, przekazać wojewodom. Przekazanie wojewodom rozpatrywania spraw dotyczących unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest uzasadnione tym, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które zostało jedynie zlecone samorządom województwa.

500 mln złotych rocznie będzie przeznaczanych na tworzenie żłobków. Środki te będą pochodzić w równej wysokości z Funduszu Pracy i z rezerwy celowej budżetu państwa. Wykorzystanie całej puli środków pozwoli nie tylko powrócić rodzicom na rynek pracy, ale także na zwiększenie liczby zatrudnionych dzięki nowym miejscom pracy w powstałych placówkach.Ale to nie wszystko. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada też wprowadzenie pewnych ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków.

Nowelizacja wprowadza jednocześnie wymóg odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Ponadto, kandydaci na opiekunów, dyrektorów żłobka, a także kierujących pracą klubu dziecięcego czy pielęgniarki będą sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksualnym.

W wyniku nowelizacji rodzice zyskali prawo do udziału w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także do dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach. W praktyce z nowych możliwości skorzysta rada rodziców, pełniąca rolę konsultacyjną. Każda taka rada będzie uprawniona do wizytowania pomieszczeń żłobka czy wglądu do dokumentów dotyczących wyżywienia dzieci. W nowych przepisach jakości wyżywienia poświęcono zresztą sporo uwagi. Zawarto w nich przepisy odsyłające do norm żywienia, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. To zupełnie nowa jakość, bo obecnie ustawa nie reguluje kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz higienicznych oraz możliwości higienicznego spożywania posiłków.

Teraz ustawą zajmie się Senat RP.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK