do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.06.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Elektroniczna wymiana korespondencji między urzędami

Od czerwca 2017 r. podmioty publiczne wymieniają korespondencję w postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny. 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego „w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania administracyjnego prowadzącego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu."

Jednocześnie, zgodnie z ustawą, przepisu art. 391 k.p.a w takim przypadku nie stosuje się - co oznacza, że na doręczenie do podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej nie jest wymagane uzyskanie zgody tego podmiotu.

Przepis art. 392 k.p.a. znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której do organu prowadzącego postępowanie wpływa korespondencja w postaci papierowej od podmiotu publicznego o którym mowa w 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W odpowiedzi na taką korespondencje organ prowadzący postępowanie administracyjne jest również zobowiązany doręczać pisma w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę tego podmiotu.

Oznacza to, że sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym (np. gminom, powiatom, inspekcjom itp.) - jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych, niezależnie od formy korespondencji (np. papierowej) wpływającej ze strony tych podmiotów - rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi (kierowania zawiadomień, postanowień, decyzji itp.) wyłącznie w postaci elektronicznej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach


Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK