do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.06.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Aktualizacja programu Płatnik - porady ZUS

24 maja 2017 r. w programie Płatnik wdrożono nowe metryki 107 i 108. W związku z problemami technicznymi przy spełnieniu wymogów instalacyjnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował komunikat, w którym informuje o dostępnych poradach oraz instrukcjach mających wyeliminować trudności w instalacji metryk.

Pobranie pakietu 107 kończy się komunikatem o wymaganym restarcie programu. Po ponownym uruchomieniu programu, w tle pobiera się metryka 108.

Jeśli po aktualizacji w programie nie są widoczne certyfikaty, dokładny opis sposobu postępowania znajduje się w poradzie: http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/poradnik/zmiany-w-obsludze-certyfikatow-w-programie.

Jeśli występują inne problemy, można skorzystać z informacji dostępnych w poradniku:

  1. Podczas aktualizacji komponentów pojawia się "Błąd kopiowania" - link do porady
  2. Program Płatnik jest zainstalowany na systemie operacyjnym Windows XP. Po aktualizacji w programie nie widać certyfikatu użytkownika oraz nie można pobrać listy TSL - link do porady
  3. Podczas aktualizacji komponentów pojawia się „Wymagany restart aplikacji” - link do porady
  4. Komunikat przy pobieraniu komponentów, przy podpisywaniu oświadczenia: "Określono nieprawidłowy algorytm" - link do porady
  5. Podczas pracy w programie występują komunikaty dotyczące bibliotek programu: „Nupdater_com”, „NUSZklient_COM” - link do porady
  6. Podczas uruchamiania programu pojawia się komunikat: „Błąd losowania adresów” - link do porady
  7. Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu - link do porady

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł