do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.06.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe formularze ogłoszeń o zawarciu umów koncesji

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce Nowe formularze (publikowane od 04.05.2017 r.) zostały udostępnione formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł