do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 31.05.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Podatnik zapłaci za sporządzenie skanu dokumentu

Organ podatkowy pobierze opłatę za sporządzenie kopii dokumentów papierowych w formie elektronicznej (skanów). Taki jest cel zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.

Aktualnie rozporządzenie określa wysokość opłat tylko za sporządzanie kopii lub odpisu dokumentów sporządzonych w formie kserokopii. Zgodnie z § 1 rozporządzenia opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi:

  1. w formacie A4 - kopia jednostronna - 0,60 zł
  2. w formacie A4 - kopia dwustronna - 0,80 zł
  3. w formacie A3 - kopia jednostronna - 0,90 zł
  4. w formacie A3 - kopia dwustronna - 1,20 zł

Mając na uwadze, że organy podatkowe w celu udostępnienia dokumentów pochodzących z akt sprawy sporządzają kopie dokumentów papierowych w formie elektronicznej (skanów), niezbędne jest uzupełnienie określonych w § 1 rozporządzenia opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów o opłaty za sporządzenie skanów tych dokumentów.

Zgodnie z uzasadnieniem zmian, koszt sporządzenia skanu dokumentu kształtuje się na niższym poziomie niż sporządzenie kopii w formie papierowej. Sporządzenie skanu dokumentu nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją tonera i zakupem papieru, które to koszty stanowią znaczący udział w kosztach sporządzania kopii w formie papierowej (40-50%). Przy kalkulacji kosztów związanych ze sporządzeniem skanu dokumentu uwzględniono zatem: koszty eksploatacji urządzenia skanującego (serwisowanie sprzętu, energia elektryczna), koszty pracy pracownika (przygotowanie dokumentów, skanowanie, uporządkowanie). Ponieważ skanowanie dokumentu w różnych formatach generuje takie same nakłady pracy pracownika oraz koszty zużycia urządzenia skanującego proponuje się określić jedną stawkę za stronę zeskanowanego dokumentu.

W związku z powyższym, opłatę za sporządzenie kopii dokumentu papierowego proponuje się określić w wysokości 0,40 zł za jedną stronę dokumentu papierowego, który został zeskanowany.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oprac. Alicja Fal

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK