do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 17.05.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kryterium ceny nie jest już najważniejsze w przetargach publicznych

W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w przetargach publicznych. Kryterium ceny nie jest już najważniejsze w przetargach publicznych, urzędy centralne i samorządy biorą dziś pod uwagę także inne aspekty niż cena usługi - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, komentując wyniki badań, wiceminister rozwoju. Badanie przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2016 r.

"Dyktat kryterium ceny, wydaje mi się, został przełamany i rzeczywiście dzisiaj już tego problemu nie ma. Dokonało się to dwuetapowo: po pierwsze poprzez nowelizację (Prawa Zamówień Publicznych - PAP) z 2014 roku i później przez nowelizację z 2016 roku. Nowelizacja z 2014 (...) trend odwróciła, natomiast nie usunęła wszystkich problemów, bo (...) przepis był obchodzony poprzez zaniżanie wagi kryteriów pozacenowych. W związku z tym była potrzebna nowelizacja z 2016 r." - wskazał wiceminister. Wspomniał też, że jeszcze 2-3 lata temu ponad 80 proc. przetargów zawierało tylko kryterium cenowe; w przypadku robót budowlanych było to nawet 92 proc.; dziś to 4 proc.

Według zaprezentowanych w resorcie rozwoju wyników badań przetargi publiczne najczęściej dotyczyły robót budowlanych, dostaw, gospodarowania odpadami, zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, usług sprzątania, badań, reklamy czy szkoleń.

Z ankiety wynika, że osoby odpowiedzialne w urzędach za przetargi publiczne miały trudności z określaniem bardziej zaawansowanych kryteriów pozacenowych dla poszczególnych zamówień. Najchętniej i najczęściej poza ceną stosowały dwa podstawowe kryteria: okres udzielanej gwarancji (głównie na roboty budowlane, drogowe, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz termin realizacji zamówienia (głównie na roboty budowlane, dostawy). Te kryteria - jak wyjaśniali autorzy ankiety - były łatwo mierzalne i zrozumiałe.

Najczęściej pomijane w przetargach były natomiast aspekty środowiskowe; tylko 11 proc. badanych urzędników jednostek samorządowych zadeklarowało, że brało je pod uwagę w każdym organizowanym zamówieniu publicznym. W urzędach centralnych – ani jeden.

Jeśli chodzi o wymogi techniczne, nikt z badanych pracujących w administracji publicznej nie zadeklarował, że kierował się nimi przy wszystkich przetargach. Na szczeblu samorządowym w tym przypadku 40 proc. urzędników stosowało je w każdym zamówieniu publicznym.

Jako główne przeszkody w stosowaniu różnego katalogu kryteriów pozacenowych urzędnicy wymieniali m.in.: trudności w mierzeniu, ocenie i porównywaniu, uregulowania prawne (wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych), specyfikę zamówień, trudności w doborze kryteriów, czy brak katalogu kryteriów pozacenowych.

Blisko 90 proc. urzędników deklarowało też, że potrzebuje edukacji w zakresie kryteriów pozacenowych, a więcej niż 67 proc. wyrażało chęć ich stosowania.

Badanie przeprowadzono telefonicznie w listopadzie i grudniu 2016 r. w 257 urzędach samorządowych i 43 urzędach centralnych.

Źródło: PAP

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł