do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 21.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jedna wpłata do ZUS należnych składek

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę systemową oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Zmiany polegają na wprowadzeniu od 1 stycznia 2018 r. dla każdego płatnika indywidualnego rachunku składkowego, na który będzie wpłacał do ZUS wszystkie opłaty

Płatnik, zamiast kilku wpłat, będzie dokonywał tylko jednej, obejmującej składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów będzie należało do zadań ZUS.

Ponadto ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek dotyczących wydawania przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami, poprzez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Jednocześnie został ustalony maksymalny limit wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłków macierzyńskich za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w latach 2017–2026.

Zmiany zawiera ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

oprac. Anna Seroczyńska

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł