do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 18.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zasada przyjaznej interpretacji przepisów w administracji

Kończą się prace nad ostatecznym brzmieniem zaproponowanych zmian w procedurze administracyjnej. Jedną z ważniejszych zmian będzie wprowadzenie zasady "przyjaznej interpretacji przepisów".

Zasada "przyjaznej interpretacji przepisów prawa" ma minimalizować u odbiorcy (podmiotu stosującego) ryzyko błędnego rozumienia niejasnych przepisów.

W tym celu do Kodeksu postępowania administracyjnego ma zostać wprowadzony nowy przepis art. 7a oraz art. 81a k.p.a.

Zgodnie z ta zasadą, jeśli w trakcie postępowania pozostaną wątpliwości co do treści danej normy prawnej - powinny one zostać rozstrzygnięte na korzyść strony. W ten sposób strona ma być chroniona przed negatywnymi skutkami tworzenia trudnych w interpretacji przepisów.

Pojęcie "na korzyść strony" ma być rozumiane w ten sposób, że zostanie zastosowane wobec niej rozwiązanie optymalne spośród tych, które były brane pod uwagę w trakcie próby dokonania wykładni przepisu.

Natomiast o tym, który wynik wykładni jest optymalny - korzystny (a w razie kilku potencjalnie odpowiadających interesom strony sposobów interpretacji przepisów – najbardziej korzystny) powinno decydować stanowisko strony, wynikające z treści jej żądania lub wskazane w toku postępowania, a nie dowolna ocena organu.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów zostało zaplanowane na dzień 1 czerwca 2017 r.

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł