do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 14.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Użytkowanie wieczyste z mocy prawa będzie własnością

1 lipca 2017 r. ma dojść do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego pod mieszkaniówką we własność. Taka deklaracja pada ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. I to mimo że projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów od listopada zeszłego roku tkwi na etapie prac w rządowym centrum legislacji.

– Projekt znajduje się w opiniowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęcie stanowiska komisji zaplanowano na 26 kwietnia 2017 r. Niezwłocznie po jego uzyskaniu projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie pod obrady Rady Ministrów – wyjaśnia Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

– Prawdopodobnie nastąpi to w pierwszych dniach maja tego roku – zaznacza minister Smoliński.

W jego ocenie termin wejścia w życie nowych rozwiązań – a więc 1 lipca 2017 tego r. – nie jest zagrożony.

Opisywany projekt pierwotnie zakładał, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dotyczyć będzie właścicieli mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych (w których co najmniej 51 proc. lokali to mieszkania). Osoby te 1 stycznia 2017 r. – z mocy prawa – miały stać się współwłaścicielami gruntów, na których stał dany obiekt. Po konsultacjach projekt jednak ewoluował, a termin wejścia w życie nowych rozwiązań został przesunięty. Obecna wersja dokumentu zakłada, że ustawa uwłaszczeniowa znajdzie zastosowanie również do domów jednorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, a rozwiązania wejdą już za parę miesięcy.

– Dla ponad 1,5 mln użytkowników wieczystych, w tym w szczególności właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, zakończy się problem braku możliwości przekształcenia spowodowanego przez niewydolne dziś procedury. Ustawowe przekształcenie praw rozwiąże problem skokowych podwyżek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Polacy mieszkający na gruntach publicznych zyskają wreszcie stabilne i trwałe prawo – przekonuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MIiB.

Przekształcenie będzie odpłatne. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie właściciele gruntów będą zobligowani uiścić opłatę przekształceniową. Ta rozłożona ma być na 20 rat płatnych w rocznych odstępach. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 1 stycznia 2017 r. Raz na trzy lata roczne opłaty przekształceniowe będą mogły być także waloryzowane.

Projekt przewiduje również system bonifikat.

– Zasady ich udzielania w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa określi zarządzenie wojewody, a w stosunku do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego uchwała właściwej rady lub sejmiku – wyjaśnia adwokat Anna Maksymiuk z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Przechodząc do szczegółów, resort infrastruktury chce, by 50-procentowa obowiązkowa bonifikata udzielana była w przypadku jednorazowego wniesienia wszystkich 20 opłat, jeśli przekształcenie dotyczyło nieruchomości należących do Skarbu Państwa. W przypadku pozostałych nieruchomości wysokość bonifikaty zostać ma już ustalona na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

Uwłaszczenie nie wpłynie na wymiar podatku od nieruchomości.

– Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów nie reguluje ani też w żaden inny sposób nie odnosi się do kwestii dotyczących podatku od nieruchomości. Należy zauważyć, że podatek od nieruchomości płaci się niezależnie od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Po przekształceniu wysokość podatku od nieruchomości nie powinna ulec zmianie – tłumaczy minister Smoliński.

Coroczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego to spory zastrzyk gotówki dla samorządów (patrz grafika). Nie dziwi więc ich negatywa ocena projektu.

– Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca uwagę, że projekt ustawy jest niezgodny z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Strona rządowa nie podziela jednak tego poglądu – podkreśla minister Smoliński.

W ocenie Związku Miast Polskich ewentualne przekształcenie – jeśli miałoby czynić zadość standardom konstytucyjnym – powinno ograniczać się jedynie do gruntów Skarbu Państwa.

Sporna jest też data wejścia w życie przepisów. Samorządy chcą, by te zaczęły obowiązywać dopiero od 2018 r. tak aby była jeszcze możliwość dokonania aktualizacji opłat za użytkowanie. W ocenie resortu samorządy miały jednak na to wystarczająco dużo czasu. Nikt bowiem nie ukrywał przed nimi tego, że trwają prace nad ustawą uwłaszczeniową.

Anna Krzyżanowska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł