do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 21.03.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca aktualizacji nazewnictwa i treści objaśnień poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych, w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Planowane są jednak kolejne zmiany.

I. Zmiany nazw rozdziałów:

● 75008 „Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”,

● 75082 „Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”,

● 75648 „Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe”,

● 75650 „Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”,

● 75651 „Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)”,

● 75652 „Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe”,

● 75658 „Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”.

II. Uchylenie rozdziałów:

● 75010 „Urzędy kontroli skarbowej”,

● 75013 „Izby celne i urzędy celne”.

III. Dodanie rozdziału 75024 „Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości”.

IV. Zmiana objaśnień w paragrafach wydatków: 307, 405 i 425.

Rozporządzenie weszło w życie z mocą od 1 marca 2017 r. Wyjątkiem są zmiany polegające na zmianie nazwy rozdziału 75008 oraz uchyleniu rozdziałów 75010 i 75013, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będą miały po raz pierwszy zastosowanie do opracowania ustawy budżetowej na rok 2018.

Ale to nie koniec zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej. W planach są kolejne. Z informacji uzyskanych z MF mają one dotyczyć rozwiązań przyjętych ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Planowane jest także wprowadzenie nowych podziałek dla potrzeb ujmowania środków przeznaczanych na realizację wspólnej obsługi przez jednostki samorządu terytorialnego (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego). Ponadto w związku ze zmianą ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polegającą na dodaniu art. 15 ust. 4a, który stanowi, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem, powstała potrzeba utworzenia nowego paragrafu, w którym mają być ujmowane środki, które samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczenia podatku od towarów i usług. Tym samym ma zostać utworzony nowy paragraf wydatków.

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł