do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 16.03.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Partnerstwo na bardziej elastycznych zasadach

Przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają być bardziej elastyczne – zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ich zmiany, skierowany do konsultacji.

Choć ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązuje od 2008 r., jej przepisy wciąż nie są zbyt często wykorzystywane. Jednym z powodów mają być zbyt sztywne procedury. Dlatego też resort rozwoju proponuje m.in. ułatwienia w zakresie sposobu wyboru partnera prywatnego.

Dzisiaj obowiązują dwie procedury: uproszczona, pozwalająca na udzielenie koncesji i pełna z ustawy – Prawo zamówień publicznych, po której może zostać zawarta umowa o PPP. Problem w tym, że na wstępnym etapie trudno przewidzieć, w której formule będzie możliwa współpraca. Dlatego też projekt zakłada, że partner publiczny zawsze będzie mógł wybrać prywatnego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Dzięki temu nawet gdy się okaże, że korzystniejsze jest udzielenie koncesji, nie będzie musiał przeprowadzać od nowa całej procedury.

Jedną z głównych zasad PPP jest przeniesienie na partnera prywatnego niektórych ryzyk związanych z powodzeniem inwestycji. Dlatego też jego wybór nie może następować wyłącznie na podstawie wysokości wynagrodzenia. Nowelizacja ma utrzymać tę zasadę, ale jednocześnie zerwać z narzucaniem obligatoryjnych kryteriów oceny ofert. Zostaną one przesunięte do kryteriów fakultatywnych. Tam ma się znaleźć m.in. obowiązkowe dzisiaj kryterium dotyczące podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

Projekt przewiduje też nowe zasady zmiany umów (mają być takie same jak w przepisach o zamówieniach publicznych), odpowiedzialności za realizację kontraktu czy przekazywanie składnika majątkowego po zakończeniu partnerstwa. ⒸⓅ

oprac. Sławomir Wikariak

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł