do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 16.03.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Partnerstwo na bardziej elastycznych zasadach

Przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają być bardziej elastyczne – zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ich zmiany, skierowany do konsultacji.

Choć ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązuje od 2008 r., jej przepisy wciąż nie są zbyt często wykorzystywane. Jednym z powodów mają być zbyt sztywne procedury. Dlatego też resort rozwoju proponuje m.in. ułatwienia w zakresie sposobu wyboru partnera prywatnego.

Dzisiaj obowiązują dwie procedury: uproszczona, pozwalająca na udzielenie koncesji i pełna z ustawy – Prawo zamówień publicznych, po której może zostać zawarta umowa o PPP. Problem w tym, że na wstępnym etapie trudno przewidzieć, w której formule będzie możliwa współpraca. Dlatego też projekt zakłada, że partner publiczny zawsze będzie mógł wybrać prywatnego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Dzięki temu nawet gdy się okaże, że korzystniejsze jest udzielenie koncesji, nie będzie musiał przeprowadzać od nowa całej procedury.

Jedną z głównych zasad PPP jest przeniesienie na partnera prywatnego niektórych ryzyk związanych z powodzeniem inwestycji. Dlatego też jego wybór nie może następować wyłącznie na podstawie wysokości wynagrodzenia. Nowelizacja ma utrzymać tę zasadę, ale jednocześnie zerwać z narzucaniem obligatoryjnych kryteriów oceny ofert. Zostaną one przesunięte do kryteriów fakultatywnych. Tam ma się znaleźć m.in. obowiązkowe dzisiaj kryterium dotyczące podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

Projekt przewiduje też nowe zasady zmiany umów (mają być takie same jak w przepisach o zamówieniach publicznych), odpowiedzialności za realizację kontraktu czy przekazywanie składnika majątkowego po zakończeniu partnerstwa. ⒸⓅ

oprac. Sławomir Wikariak

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł