do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 13.03.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nie będzie 15 proc. PIT dla prowadzących działalność

Sejm odrzucił projekt ustawy przewidujący m.in. obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc.

Projekt przewidywał:

- obniżkę PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc.,

- zwiększenie stawki amortyzacyjnej z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł,

- możliwość rozliczania straty podatkowej przez 15 kolejnych lat.

W opinii resortu finansów zmiany zaproponowane w projekcie nie zasługują na aprobatę. Wiceminister Piotr Nowak mówił m.in. o braku racjonalnych przesłanek dla obniżenia stawki PIT z 19 proc. do 15 proc. i wysokich kosztach tej zmiany dla sektora finansów publicznych, szacowanych na ok. 4,5 mld zł w pierwszym roku obowiązywania zmian.

Źródło: PAP

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł